Ministerio de Traballo e Economía Social. Centro de atención ao usuario. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

 • Inicio
 • Centro de atención ao usuario

Centro de atención ao usuario

Procedementos do Servizo Público de Emprego Estatal:

Procedementos do Ministerio de Traballo e Economía Social:

 • Horario ininterrompido de atención automática, 24 horas todos os días do ano.
 • Horario de atención por un axente especializado:
  • De luns a venres, de 8.00 a 20.00 horas ininterrompidamente.

900 49 44 53

 • Delt@ (Declaración Electrónica de Traballadores Accidentados).
 • REGCON (Rexistro de Convenios Colectivos).
 • SEDE (Sede electrónica)
 • DEOSE (Depósito de Estatutos das Organizacións Sindicais e Empresariais).
 • REAPTA (Rexistro Estatal de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos).
 • FORMUGAB (Consultas Gabinete da Ministra).

900 49 40 69

 • REA (Rexistro de Empresas Acreditadas no Sector da Construción).
 • SERPA (Servizos de Prevención Alleos - SPA).
 • SIGETT (Sistema Integral de Xestión de Empresas de Traballo Temporal).
 • MEMRSE (Memorias de Responsabilidade Social e de Sustentabilidade das Empresas, Organizacións e Administracións Públicas).
 • CONPAS (Consultas do Patrimonio Sindical)
 • .