Ministerio de Traballo e Economía Social. Instalar a Certificado Raíz. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • Instalar a Certificado Raíz

Instalar a Certificado Raíz

Se cando tenta acceder aos trámites o seu navegador amosa un aviso de seguridade indicando que o sitio non é seguro, é debido a que non confía na Autoridade de Certificación que emitiu o certificado da devandita sede. Para solucionalo, deberá instalar no seu navegador os certificados que se indican a continuación.