Ministerio de Traballo e Economía Social. Privacidade de datos. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • Privacidade de datos

Privacidade de datos

De acordo co Artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais) infórmase que os datos de carácter persoal, facilitados mediante os formularios ofrecidos nos portais do Ministerio de Traballo e Economía Social e as súas sedes electrónicas asociadas, serán tratados conforme á normativa vixente a cada Actividade de Tratamento cuxas características están recollidas de acordo ao artigo 30 do propio Regulamento no Rexistro de Actividades de Tratamento do Ministerio de Traballo e Economía.

A legitimación do tratamento pode estar baseada no consentimento das persoas interesadas e/ou o cumprimento dunha obrigación legal, ou calquera das outras causas taxadas no artigo 6 do Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais. O Ministerio de Traballo e Economía Social comprométese a gardar a máxima reserva e confidencialidade sobre a información que lle sexa facilitada e a utilizala unicamente para os fins establecidos para cada tratamento.

Os datos recolleranse a través dos formularios correspondentes, que só conterán os campos imprescindibles para a tramitación das prestacións ou servizos que se soliciten, e conservaranse durante o tempo imprescindible para atender os servizos, en base á lexislación vixente, respecto da prescrición de responsabilidades. Corresponde ao interesado a actualización dos seus propios datos; o Ministerio de Traballo e Economía Social non será responsable da súa inexactitud se non se comunican os cambios que puidesen producirse.

Poderá exercitar, nos termos establecidos no propio Regulamento, os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade dos datos, e os de limitación e oposición aos tratamentos, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos incluída a elaboración de perfís ante o órgano responsable do tratamento.

No caso de descoñecer o órgano responsable do tratamento poderán dirixirse ao Ministerio de Traballo e Economía Social, Paseo da Castelá, 63, 28071 Madrid ou a través do correo electrónico: dpd@mites.gob.es