Lan eta Ekonomia Sozial Ministerioa. Lege-oharra eta pribatutasuna. Lan eta Ekonomia Sozial Ministerioa

Rastro de migas

 • Hasiera
 • Lege-oharra eta pribatutasuna

Lege-oharra eta pribatutasuna

Martxoaren 15eko TIN/665/2010 Aginduaren bidez, Egoitza Elektronikoa sortu zen Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioan, eta Agindu horretako 3. artikuluan, ondorengoa ezartzen du:

 • D atala), Egoitza elektronikoaren titulartasuna Departamentuaren Idazkariordetzak izango du. E atala), Egoitzaren kudeaketa teknologikoaren eskumena Datuen Prozesuko Zuzendariordetza Nagusiarena izango da.
 • F atala), Egoitzan herritarren eskura jarritako kudeaketaren, edukien eta zerbitzuen ardura Departamentuko zuzendaritza-zentroen titularrek izango dute, eta, hala badagokio, Egoitzara sartutako Erakundeetakoek. Erantzukizuna bat etorriko da indarrean den legediak titular bakoitzari esleitutako eskumenekin.
 • G atala), Egoitzaren eduki komunak kudeatzea eta Departamentuko zuzendaritza-zentroekin eta egoitzan sartutako Erakundeekin koordinatzeko lanak egitea Ministroaren Komunikazio Kabineteari egokituko zaio, eta Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusiaren bidez egingo du.

Azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuaren bidez, ekainaren 22ko 11/2007 Legea partzialki garatzen da, hots, herritarrek zerbitzu publikoetara elektronikoki sartzeko aukerari buruzkoa, eta 7. artikuluan, ondorengoa xedatzen du:

 • Egoitza elektroniko bat ezartzearekin, titularrak erantzukizun bat izango du, egoitzaren bidez eskura daitekeen informazioaren eta zerbitzuen osotasunari, egiazkotasunari eta eguneratzeari dagokienean. Egoitza elektronikoaren titular batek beste egoitza baterako esteka edo lotura bat badu, eta haren erantzukizuna beste organo edo Administrazio Publikoari badagokio, titular hori ez da izango azken horren osotasunaren, egiazkotasunaren edota eguneratzearen erantzule.
 • Egoitzak beharrezko bitartekoak ezarriko ditu herritarrak jakin dezan informazioa edo zerbitzua egoitza berarena den edota egoitza-izaerarik ez duen sarrera-puntu batekoa edo hirugarren batena.

Ildo horretan, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioaren Egoitza Elektronikoak abisua emango du esteka baten bidez, Egoitza uzten denean.

Jabetza intelektuala eta industriala:

 • Egoitzaren diseinua eta iturburu-kodea zein logoak, markak eta gainerako zeinu bereizgarriak Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioarenak eta haren mendeko erakundeenak dira, eta dagozkien jabetza intelektual eta industrialeko eskubideek babestuta daude.
 • Edukiak osorik edo partzialki erreproduzitu ahal izango dira, betiere jatorri publikoa berariaz aipatzen bada. Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak hirugarrenen jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak errespetatzen dituela adierazten du; hori dela-eta, web gune hau zure eskubideak urratzen ari dela uste baduzu, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioarekin harremanetan jartzeko eskatzen dizugu.
 • Egoitzan argitaratutako informazioa eguneratuta izate aldera, edukiak aldatu, zuzendu, ezabatu edo gehitu ahal izango dira edozein unetan; hortaz, komenigarria izango da horien indarraldia edo zehaztasuna egiaztatzea iturri ofizialetara joaz.
 • Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak ez du izango atarian agertzen diren posta elektroniko ezberdinen bidez egindako erantzunen erantzukizunik, Departamentuarenak berarenak kenduta; beraz, ezin izango da inola ere ondorio juridiko loteslerik sortu, jada aipaturiko 208/1996 Errege Dekretuaren 4 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.