Lan eta Ekonomia Sozial Ministerioa. Datuen pribatutasuna. Lan eta Ekonomia Sozial Ministerioa

Rastro de migas

Datuen pribatutasuna

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2016ko apirilaren 27an emandako 2016/679 Erregelamenduko (EB) 13. artikuluaren arabera (Norberaren Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa atarietan eta horiei atxikitako egoitza elektronikoetan eskainitako inprimakien bidez emandako datu pertsonalak Tratamendu Jarduera bakoitzak indarrean duen araudiaren arabera tratatuko dira; horren ezaugarriak, Erregelamenduko 30. artikuluaren arabera, Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa Tratamendu Jardueren Erregistroan jasotzen dira.

Tratamenduaren legitimazioa oinarritu daiteke interesatuen adostasunean eta/edo legezko betebehar bat betetzean edo Datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorreko 6. artikuluan mugatutako beste edozein kausatan. Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa konpromisoa hartuko du emandako informazioari buruzko konfidentzialtasun osoa izateko eta tratamendu bakoitzerako ezarritako helburuetarako soilik erabiltzeko.

Datuak dagozkien inprimakien bidez jasoko dira, eta eskatzen diren prestazioak edo zerbitzuak izapidetzeko ezinbestekoak diren eremuak soilik izango dituzte, eta zerbitzuak artatzeko beharrezko denboran zehar kontserbatuko dira, indarrean den legeriaren arabera, erantzukizunen preskripzioari dagokionez. Interesatuak eguneratu beharko ditu bere datuak; Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa ez da izango datu horiek ez zehatzak izatearen erantzule, egin diren aldaketak jakinarazten ez badira.

Erregelamenduan bertan ezarritako baldintzetan, datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko, ezabatzeko, transferitzeko eta tratamenduak mugatzeko eta horien aurka jotzeko eskubideak erabili ahal izango ditu; baita, datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakirik ez hartzeko eskubidea ere, tratamenduaren organo arduradunaren aurrean profilak egitea barne.

Tratamenduaren organo arduraduna zein den ez badakite, Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa jo ahal izango dute (Castellana pasealekua 65, 28071 Madril) edo posta elektroniko honen bitartez: dpd@mites.gob.es