Lan eta Ekonomia Sozial Ministerioa. Licitación. Procedimientos de Contratación. Lan eta Ekonomia Sozial Ministerioa

Rastro de migas

  • Hasiera
  • Esleipenak eta lehiaketak

Esleipenak eta lehiaketak

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartu zen, eta 334. artikuluan xedatutakoa betetze aldera, lizitazioen deialdi guztiak, emaitzak eta Sail honek egindako kontratuen inguruan garrantzitsutzat jotzen den informazio guztia Sektore Publikoko Kontratazio Plataformaren web orrialdean kontsultatu beharko da.