Ministeri de Treball i Economia Social. Centre d'atenció a usuaris. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

 • Inici
 • Centre d'atenció a usuaris

Centre d'atenció a usuaris

Procediments del Servei Públic d'Ocupació Estatal:

Procediments del Ministeri de Treball i Economia Social:

 • Horari ininterromput d'atenció automàtica, 24 hores tots els dies de l'any.
 • Horari d'atenció per un agent especialitzat:
  • De dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 hores ininterrompudament.

900 49 44 53

Horari ininterromput d'atenció automàtica, 24 hores tots els dies de l'any.

 • Delt@ (Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats).
 • REGCON (Registre de Convenis Col·lectius).
 • SEDE (Seu electrònica)
 • DEOSE (Dipòsit d'Estatuts de les Organitzacions Sindicals i Empresarials).
 • REAPTA (Registre Estatal d'Associacions Professionals de Treballadors Autònoms).
 • FORMUGAB (Consultes Gabinet de la Ministra)

900 49 40 69

 • REA (Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció).
 • SERPA (Serveis de Prevenció Aliens - SPA).
 • SIGETT (Sistema Integral de Gestió d'Empreses de Treball Temporal).
 • MEMRSE (Memòries de Responsabilitat Social i de Sostenibilitat de les Empreses, Organitzacions i Administracions Públiques).
 • CONPAS (Consultes del Patrimoni Sindical).