Ministeri de Treball i Economia Social. Instal·lar el Certificat Arrel. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • Instal·lar el Certificat Arrel

Instal·lar el Certificat Arrel

Si en intentar accedir als tràmits el vostre navegador us presenta un avís de seguretat indicant que el lloc no és segur és degut a que no confia en l’Autoritat de Certificació que ha emès el certificat de l’esmentada seu. Per solucionar l’avís, haureu d’instal·lar al navegador els certificats que s’indiquen a continuació.