Ministeri de Treball i Economia Social. Calendari de dies inhàbils. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • Calendari de dies inhàbils

Calendari de dies inhàbils

El registre electrònic de la Seu Electrònica d'aquest Ministeri està a la vostra disposició els 365 dies de l'any durant les 24 hores del dia. No obstant això, haureu de tenir en compte que, a l'efecte de còmput de termini, es consideraran inhàbils els dies marcats com a tals en el calendari anual de dies inhàbils. Per tant, la recepció en un dia inhàbil es considerarà realitzada el primer dia hàbil següent a les 00:00:01.

Consulteu la Resolució de 29 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableix a l'efecte de còmput de terminis, el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2019.

Enllaç al calendari al portal de administracion.gob.es