Ministeri de Treball i Economia Social. Dades Obertes. Ministeri de Treball i Economia Social

Rastro de migas

  • Inici
  • Dades Obertes

Dades Obertes

Presentació

La iniciativa Dades Obertes del Ministeri de Treball i Economia Social es plasma en el Pla de mesures d'impuls de la reutilització, l'àmbit d'aplicació del qual s'estén a totes les unitats que l'integren.

Per la seva banda, els organismes autònoms i entitats o serveis comuns de la Seguretat Social, dependents o vinculats a aquesta, estan habilitats per desenvolupar els seus propis plans de reutilització, així com per generar i explotar els seus respectius espais web.

La reutilització de la informació del sector públic (RISP) consisteix en l'ús per part de persones físiques o jurídiques d'informació generada per organismes de sector públic amb l'objectiu de generar beneficis per als ciutadans, empreses i administracions.

El desenvolupament del Pla RISP promou l'accés a conjunts de dades que puguin resultar d'interès tant a ciutadans particulars com a empreses i institucions. L'objectiu és que els usuaris puguin accedir a aquesta informació d'una manera senzilla, eficaç i en un format reutilitzable.

El marc normatiu que regeix el Pla RISP del Ministeri de Treball i Economia Social a Espanya conté les actuacions previstes en la Lley 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del Sector Públic i pel Reial Decret 1495/2011.

Pla d'acció del Ministeri de Treball i Economia Social i avís legal

Regulació legal

Catàlegs de dades