Ministerio de Traballo e Economía Social. Declaración de Accesibilidade. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

 • Inicio
 • Declaración de Accesibilidade

Declaración de Accesibilidade

Declaración de Accesibilidade

O Ministerio de Traballo e Economía Social comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro , sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en diante, Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro).

A directiva Europea baséase na norma EN 301 549 “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC” e esta, á súa vez, é unha adaptación das Pautas de Accesibilidade para a Contido Web (WCAG 2.1) do W3C.

A presente declaración de accesibilidade aplícase aos seguintes sitios web:

Sede electronica

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade co RD 1112/2018 de 7 de Setembro.

  Nalgunhas das páxinas poderían existir os seguintes criterios non cumpridos relacionados coa norma EN 301 549 “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC” e esta, á súa vez, é unha adaptación das Pautas de Accesibilidade para a Contido Web (WCAG 2.1) (criterios especificados entre parénteses).

  1. Baixo contraste entre texto e fondo [requisito número (9.1.4.3) contraste mínimo de EN 301549].
  2. Falta de estructuración no encabezado [requisito números (9.2.4.2) título de páxina de EN 301549].

Carga desproporcionada

Non aplica

O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable:

 • Formatos de arquivo de ofimática publicados antes da entrada en vigor deste real decreto, 20 de setembro de 2018, a condición de que non sexan necesarios para tarefas administrativas activas, por exemplo un manual de axuda ou formulario para iniciar un procedemento.
 • Contido multimedia de base temporal pregrabado publicado antes da entrada en vigor deste real decreto.
 • Servizos de mapas e cartografía en liña, a condición de que a información esencial proporciónese de maneira accesible dixitalmente no caso de mapas destinados a fins de navegación.
 • Contidos de terceiros que non estean baixo o control do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 01/10/2020.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 01/10/2020.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro) como, por exemplo:

 1. Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 2. Transmitir outras dificultades de acceso a contido.
 3. Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través da seguinte vía:

 • Correo electrónico: accesibilidad.web@mites.gob.es
 • As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Unidade de Calidade, Seguridade, Auditoria e Innovación da Subdirección Xeral de Tecnoloxía da Información e Comunicacións da Subsecretaria do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Compromiso do organismo

 • Establécese como obxectivo alcanzar o cumprimento de todos os requisitos de nivel A e AA da WCAG 2.1 xunto a certos requisitos de nivel AAA considerados relevantes para a mellora da experiencia de uso do portal por parte do cidadán.