Ministerio de Traballo e Economía Social. Calendario de días inhábiles. Ministerio de Traballo e Economía Social

Rastro de migas

  • Inicio
  • Calendario de días inhábiles

Calendario de días inhábiles

O rexistro electrónico da Sede Electrónica deste Ministerio está á súa disposición os 365 días do ano durante as 24 horas do día. No entanto, terá que ter en conta que, a efectos de cómputo de prazo, consideraranse inhábiles os días marcados como tal no calendario anual de días inhábiles. Por tanto, a recepción nun día inhábil considerarase realizada o primeiro día hábil seguinte ás 00:00:01.

Consulte a Resolución de 29 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece a efectos de cómputo de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019.

Ligazón ao calendario no portal de administracion.gob.es